Roeiverenigingen en gemeente tekenen convenant voor behoud van Utrechtse roeisport

Orca, Triton, Viking en de gemeente Utrecht hebben op maandag 21 februari een convenant ondertekend om de roeisport te behouden op het Merwedekanaal. De roeisport is al meer dan 140 jaar onderdeel van Utrecht en met het tekenen van het convenant geven beide partijen aan om dit ook in de toekomst te behouden.

Vanwege de drukte en ontwikkelingen op en rondom het Merwedekanaal spraken de gemeenten en roeiverenigingen af om in een convenant afspraken vast te leggen die als kader dienen voor alle afzonderlijke ontwikkelingen.

Wethouder Sport Rachel Streefland: “We vinden het als gemeente belangrijk dat we ruimte blijven bieden aan sport en bewegen. Roeien en Utrecht horen bij elkaar: jong en oud, jeugd, studenten en werkenden zijn al tientallen jaren samen op en aan het Merwedekanaal te vinden.”

“De roeisport heeft op het Merwedekanaal daarom een bijzondere positie, maar geen exclusief recht. Vanuit die gedachte hebben we in goed overleg afspraken gemaakt die de verdere ontwikkeling van de roeisport én de groei van de stad mogelijk maken”, aldus Wethouder Kees Diepeveen van Wonen en Openbare Ruimte.

Het convenant legt een belangrijke basis waarop de gemeente en roeiverenigingen met elkaar in gesprek blijven en samen toezien op een goede uitvoering van alle afspraken die zijn gemaakt.

Foto door Wiek van Venetië