Steunfonds

Het Steunfonds Orca is een samenwerkingsverband van mensen die het wedstrijdroeien op Orca een warm hart toedragen. Het is in 1984 opgericht om de sub-toppers binnen Orca in hun weg naar de top te ondersteunen door hen een financieel steuntje in de rug te geven. Het gaat hier om wedstrijdroeiers, stuurlieden, en hun coaches die hebben bewezen over talent te beschikken maar nog geen deel uitmaken van de Nederlandse roei-equipe. 

Volgens het Steunfonds verdient juist deze groep sporters in het huidige topsportklimaat een extra ondersteuning om de top te bereiken. Naast het direct steunen van roeiers en coaches steunen wij hen indirect door te investeren in professionalisering van Orca in het algemeen. Wij doen dit bijvoorbeeld op de volgende manieren:

 • Financiële ondersteuning bij innovatieve projecten, zoals Vianen of de kleine BoWa. 
 • First Team Orca
 • Roeibeurs voor meerderejaars wedstrijdroeiers
 • Toplicht en Talentprijs verkiezingen
 • Steunfonds fietsweekend

Ben jij een roeier van Orca en wil je weten hoe het steunfonds jou kan helpen? Neem dan contact met de bestuursleden van het Steunfonds op.

Iedereen die interesse heeft is welkom om lid te worden van het Steunfonds. Het Steunfonds Orca werkt veel samen met de oud-ledenvereniging Oud-Orca. Toch is het Steunfonds een apart orgaan met haar eigen doelstellingen en activiteiten. Lid worden kan hier: Link of stuur een mailtje naar Steunfonds.orca@gmail.com

Belangrijke documenten

 • Roeibeurs
 • Steunfonds Aanvraag
 • Stemformulier Toplicht en Talentprijs
 • Jaarplanning activiteiten
 • Vaste vergoedingen voor wedstrijden Steunfonds Orca
 • Ingangseisen Firstteam

Historie

Het steunfonds is in 1984 opgericht. In dat jaar had een volledige Orcavier de mogelijkheid om te starten op de Olympische Spelen in Los Angeles. Deze mogelijkheid dreigde echter bijna in het water te vallen omdat de vrouwen geen beschikking hadden over een goede boot. De roeiers zelf, Orca, en de KNRB hadden allemaal geen geld om dit probleem op te lossen. Erelid Wim van Dijk heeft toen zijn eigen portemonnee getrokken, en voor een boot gezorgd. Een aantal oud-leden van Orca schrok ervan dat een gebrek aan geld er bijna voor zorgde dat een Orcaploeg niet naar de Spelen kon. Zij hebben toen het Steunfonds opgericht, als calamiteitenfonds, om te zorgen dat dit soort dingen nooit meer kunnen gebeuren. 

Huidig bestuur

Het huidige bestuur van het Steunfonds bestaat uit vijf leden, te weten

 • Timon de Boer, voorzitter
 • Olof Huiberts, secretaris
 • Wieke de Haan, penningmeester
 • Inge Janssen
 • Jonna van Mourik

Contact

Steunfonds.orca@gmail.com