Steunfonds

Het Steunfonds Orca is een samenwerkingsverband van mensen die het wedstrijdroeien op Orca een warm hart toedragen en is in 1986 opgericht om de sub-toppers binnen Orca in hun weg naar de top te ondersteunen door de ze een financieel steuntje in de rug te geven. Het gaat hier om wedstrijdroeiers met hun coaches die hebben bewezen over het nodige potentieel te beschikken maar nog geen deel uitmaken van de Nederlandse roei-equipe. Volgens het Steunfonds verdient juist deze groep sporters in het huidige topsportklimaat een extra ondersteuning om de top te bereiken. Naast het direct steunen van roeiers en coaches steunen wij hen indirect door te investeren in professionalisering van Orca in het algemeen.

Iedereen die interesse heeft is welkom om lid te worden van het Steunfonds. Het Steunfonds Orca werkt veel samen met de oud-ledenvereniging Oud-Orca. Toch is het Steunfonds een apart orgaan met haar eigen doelstellingen en activiteiten.

Meer informatie is te vinden op steunfondsorca.nl