Vertrouwenscontactpersonen

Een vertrouwenscontactpersoon is een persoon binnen Orca aan wie je als Orca-lid vertrouwelijke informatie kwijt kan. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op problemen binnen je roeiploeg of commissie, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, discriminatie of racisme.

Wat doet de vertrouwenscontactpersoon? 
Hij of zij luistert naar je verhaal en helpt je zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. Informatie wordt strikt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat je niet weet. De vertrouwenspersoon kan ook fungeren als bemiddelaar. De vertrouwenscontactpersoon kan je helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging, sportbond of politie. Maar gewoon even praten kan ook.

Geheimhoudingsplicht
De vertrouwenspersoon heeft een geheimhoudingsplicht, wat betekent dat hij niet over je melding mag spreken tenzij je hierom hebt gevraagd. Uitzondering hierop is wanneer enig wettelijk voorschrift de vertrouwenspersoon tot mededeling verplicht.

Vertrouwenscontactpersonen Orca
Orca heeft twee vertrouwenspersonen: Milot Tubben en David Hokken. Beiden zijn een aantal jaar geleden actief geweest in alle facetten van de vereniging, maar momenteel zijn ze er niet meer bij betrokken. Heb je problemen waar je niet uit komt met de persoon zelf en waar je binnen de vereniging met niemand over wil of kan praten? Neem dan contact op met één van de vertrouwenscontactpersonen. Zij zullen dan een luisterend oor bieden, adviseren, bijstaan, samen naar een oplossing zoeken en/of bemiddelen.

Externe contactpersonen
Orca is aangesloten bij verschillende organisaties, dus mocht je het gevoel hebben dat je je verhaal niet kwijt kan bij de vertrouwenscontactpersonen op Orca, is er altijd de mogelijkheid om bij onderstaande punten aan te kloppen:

Vertrouwenscontactpersonen KNRB
Vertrouwenspunt Sport (NOC*NSF)

Milot Tubben

David Hokken