Verschillende meningen over toekomst van kanaal – Merwedekanaaldebat

Afgelopen woensdag was het grote Merwedekanaaldebat in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart, georganiseerd door Orca, Triton en Viking. In een drukbezocht debat, onder het toeziend oog van zo’n 150-200 toeschouwers kruisten de verschillende kandidaatsgemeenteraadsleden de degens over verschillende stellingen.
Vragen als ‘hoeveel bruggen gaan er bijgebouwd worden met de komst van ruim 6000 woningen langs het kanaal?’ en ‘hoe kunnen we de verwachte overlast van rosésloepen door het doortrekken van de Leidse Rijn beperken?’ leverde uiteenlopende argumenten en meningen op. In een gemêleerd gezelschap, bestaande uit roeiers, waterscouts, buurtbewoners en woonbootbewoners werden de verschillende toekomstvisies op het roeien in Utrecht en de inrichting van het kanaal besproken.
Watersportbaan in polder Rijnenburg?
In het Utrechts Sportakkoord, wat op 2 februari werd getekend in het Politiek Sportcafé van de VSU, stond het al, en dit werd opnieuw door alle partijen aangehaald:

Voor de roeiers moet een oplossing komen; een tweede roeiwater naast het Merwedekanaal is van groot belang en mag wat kosten.

Het is nu te hopen dat dit geen pure verkiezingsretoriek is, maar ook echt wordt omgezet in daden: hier zitten we dan ook dicht bovenop!

Roeien op het Merwedekanaal
Een ander punt waar men wat minder eensgezind was, is de roeisport op het kleine smalle stukje Merwedekanaal waar momenteel 2500 roeiers gebruik van proberen te maken. Waar Student & Starter wil het Merwedekanaal als sportzone bestempelen, met als hoofdprioriteit het faciliteren van de roeiers. Daar tegenover staan Groenlinks en D66 gezien als de ideale recreatiezone, waar roeiers, zwemmers, toeristenbootjes en beroepsvaart hand in hand samen zouden moeten gaan.
Wij zijn er van overtuigd dat dit op het huidige kanaal niet kan! Iedereen heeft het in de zomermaanden wel eens meegemaakt: zwemmers waar je rakelings langs vaart of die vlak voor de boot vanaf een brug in het water springen. Roeiboten varen ontzettend hard (zeker die van Orca) en het is dan ook een kwestie van tijd tot er een ernstig ongeval plaatsvindt op het kanaal, met gewonden -of zelfs erger- tot gevolg.
In een groeiende stad als Utrecht, is het nou eenmaal onvermijdelijk dat er woningen bijgebouwd gaan worden en dat de nieuwe Utrechters willen recreëren op het water. Orca, maar ook Viking en Triton, pleit er daarom ook voor om in het nieuw aan te leggen Merwedepark ook zwemstranden aan te leggen. Inhammen aan het bestaande kanaal, met afgebakende zwemgebieden, zodat in het deel waar de roeiboten varen geen kinderen meer zwemmen. Door creatieve aanpassingen te maken rondom het bestaande kanaal kunnen we het kanaal veilig en voor nóg meer mensen toegankelijk maken
Bruggen
In verschillende schetsontwerpen van het Merwedekanaalgebied wordt onder het mom van ‘bereikbaarheid’ gesproken van de aanleg van nieuwe bruggen op ons krappe kanaaltje. In sommige tekeningen werd zelfs uitgegaan van ZES nieuwe bruggen. Enigszins fatsoenlijk trainen zou daarmee onmogelijk worden en het einde betekenen van het wedstrijdroeien in Utrecht.
Onlangs werd in de raad met een nipte meerderheid (Student&Starter, VVD, CDA, CU, PVDD, PvdA, SBU, SP) een motie aangenomen om het aantal bruggen te beperken tot een maximum van 1. In het debat onderstreepten dezelfde partijen dit voornemen en voegde Bert-Jan Brussaard (CDA) toe:

Ik besteed liever het geld wat je kwijt was geweest aan één brug, waar roeiers geen last van hebben en waar de historische schepen af en toe doorheen kunnen, dan aan zes bruggen die het net niet zijn.

Daar kunnen wij het alleen maar mee eens zijn, mits het coachpad zo min mogelijk onderbroken wordt door deze extra wegen.
Al met al kijken we terug op een interessante en informatieve avond, met een aansluitende borrel, waarop iedereen nog eens extra vragen kon stellen aan de kandidaats raadsleden. Iedereen die bij de organisatie van het debat betrokken was: hartelijk bedankt!